Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid voor het begrotingsjaar 2019