Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 209/2012 tad- 9 ta’ Marzu 2012 li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex