Neuvoston päätös (EU, Euratom) 2017/663, annettu 3 päivänä huhtikuuta 2017, Euroopan talous- ja sosiaalikomitean jäsenen, jota Ruotsin kuningaskunta on ehdottanut, nimeämisestä