Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.7968 – EQT Services UK/Kuoni Travel Holding) (Text av betydelse för EES)