Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž Oznámenie o voľnom pracovnom mieste na pozíciu zástupcu/zástupkyne výkonného riaditeľa pre riadenie informácií a procesov EBCG (Dočasný zamestnanec — platová trieda AD 13) COM/2021/20059