Zadeva C-280/15: Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 22. junija 2016 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Harju Maakohus – Estonija) – Irina Nikolajeva/Multi Protect OÜ (Predhodno odločanje — Znamka Evropske unije — Uredba (ES) št. 207/2009 — Člena 9(3) in 102(1) — Obveznost sodišča za znamke Evropske unije izdati odredbo, s katero se tretji osebi prepove nadaljevanje kršitev — Neobstoj predloga za izdajo take odredbe — Pojem „posebnih razlogov“, iz katerih se taka prepoved ne izreče — Pojem „ustrezno nadomestilo“ za dejanja po objavi zahteve za registracijo znamke Evropske unije in pred objavo registracije take znamke)