Zaak C-280/15: Arrest van het Hof (Zevende kamer) van 22 juni 2016 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Harju Maakohus — Estland) — Irina Nikolajeva/Multi Protect OÜ [Prejudiciële verwijzing — Uniemerk — Verordening (EG) nr. 207/2009 — Artikel 9, lid 3, en artikel 102, lid 1 — Verplichting voor een rechtbank voor het Uniemerk om een derde te verbieden inbreukmakende handelingen te verrichten — Geen vordering om dit verbod te verkrijgen — Begrip „speciale redenen” om een dergelijk verbod niet op te leggen — Begrip „redelijke vergoeding” wegens feiten die hebben plaatsgevonden na de publicatie van een aanvraag om een Uniemerk en vóór de publicatie van de inschrijving van dat merk]