Kawża C-280/15: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) tat-22 ta’ Ġunju 2016 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Harju Maakohus – l-Estonja) – Irina Nikolajeva vs Multi Protect OÜ (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Trade mark tal-Unjoni Ewropea — Regolament (KE) Nru 207/2009 — Artikoli 9(3) u 102(1) — Obbligu ta’ qorti tat-trade marks tal-Unjoni Ewropea li tadotta digriet li jipprekludi lil terz milli jissokta bl-atti ta’ vjolazzjoni — Assenza ta’ talba intiża għall-kisba ta’ tali digriet — Kunċett ta’ “raġunijiet speċjali” sabiex tali projbizzjoni ma tiġix ippronunzjata — Kunċett ta’ “kumpens raġonevoli” għal fatti li seħħew wara l-pubblikazzjoni ta’ applikazzjoni għal trade mark tal-Unjoni Ewropea u qabel il-pubblikazzjoni tar-reġistrazzjoni ta’ tali trade mark)