Lieta C-280/15: Tiesas (septītā palāta) 2016. gada 22. jūnija spriedums (Harju Maakohus (Igaunija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Irina Nikolajeva/Multi Protect OÜ Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Eiropas Savienības preču zīme — Regula (EK) Nr. 207/2009 — 9. panta 3. punkts un 102. panta 1. punkts — Eiropas Savienības preču zīmju tiesas pienākums izdot rīkojumu, ar kuru trešajai personai tiek aizliegts turpināt pārkāpumus — Lūguma izdot šādu rīkojumu neesamība — Jēdziens “īpaši iemesli” šāda aizlieguma neizdošanai — Jēdziens “atbilstoša kompensācija” par nodarījumiem, kas veikti pēc Eiropas Savienības preču zīmes reģistrācijas pieteikuma publikācijas un pirms šīs preču zīmes reģistrācijas publikācijas