Γραπτή ερώτηση E-1560/09 υποβολή: Erik Meijer (GUE/NGL) προς την Επιτροπή. Εγχώριες κλήσεις από κινητά τηλέφωνα οι οποίες, λόγω γειτνίασης με κρατικά σύνορα, εκτρέπονται και χρεώνονται ως διεθνείς κλήσεις