Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar inom gemensamma EES-kommittén beträffande en ändring av bilaga IX (Finansiella tjänster) till EES-avtalet