Achughbabian TITJUR Ģenerāladvokāta Mazák apvienotie secinājumi, sniegts 2011. gada 26. oktobrī. # Alexandre Achughbabian pret Préfet du Val-de-Marne. # Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu: Cour d'appel de Paris - Francija. # Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa - Direktīva 2008/115/EK - Kopīgi standarti un procedūras attiecībā uz to trešo valstu valstspiederīgo atgriešanu, kas dalībvalstī uzturas nelikumīgi - Valsts tiesiskais regulējums, kurā neatļautas uzturēšanās gadījumā ir paredzēts brīvības atņemšanas sods un naudas sods. # Lieta C-329/11.