Julkisasiamiehen Kannanotto Mazák 26 päivänä lokakuuta 2011. # Alexandre Achughbabian vastaan Préfet du Val-de-Marne. # Ennakkoratkaisupyyntö: Cour d'appel de Paris - Ranska. # Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue - Direktiivi 2008/115/EY - Yhteiset vaatimukset ja menettelyt laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamiseksi - Kansallinen lainsäädäntö, jossa laittomasta oleskelusta määrätään seuraamukseksi vankeusrangaistus ja sakko. # Asia C-329/11. TITJUR Achughbabian