Az Európai Parlament 2016. október 4-i állásfoglalása az EU Szolidaritási Alapjának igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2016)0462 – C8-0283/2016 – 2016/2165(BUD))