Дело T-180/18: Определение на Общия съд от 31 януари 2019 г. — VJ/ЕСВД