Písemný dotaz E-7982/10 Jens Rohde (ALDE) Komisi. Rovnost pro ženy pocházejících z etnických menšin