Az Európai Parlament 2007. július 11-i jogalkotási állásfoglalása a részvénytársaságok egyesüléséről szóló, 78/855/EGK tanácsi irányelvnek és a részvénytársaságok szétválásáról szóló, 82/891/EGK tanácsi irányelvnek a független szakértő által egyesülés vagy szétválás alkalmával készítendő jelentésre vonatkozó követelmény tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2007)0091 - C6-0082/2007 - 2007/0035(COD))