Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. července 2007 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 78/855/EHS o fúzích akciových společností a směrnice Rady 82/891/EHS o rozdělení akciových společností, pokud jde o požadavek na zprávu nezávislého znalce v případě fúze nebo rozdělení (KOM(2007)0091 - C6-0082/2007 - 2007/0035 (COD))