Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/749 z dne 18. maja 2018 o potrditvi poročila Hrvaške, ki vsebuje podatke o tipičnih emisijah toplogrednih plinov iz pridelave kmetijskih surovin, v skladu z Direktivo 2009/28/ES Evropskega parlamenta in Sveta$