Decizia 2014/538/PESC a Consiliului din 8 iulie 2014 privind semnarea și încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Columbia de stabilire a unui cadru pentru participarea Republicii Columbia la operațiile Uniunii Europene de gestionare a crizelor