/* */

Írásbeli kérdés E-2492/10 előterjesztette: Franziska Katharina Brantner (Verts/ALE) a Bizottsághoz. A nem kormányzati szervezetek kiválasztása a keleti partnerség Civil Társadalmi Fórumának munkájában való részvételre