Zgłoszenie zamiaru koncentracji Sprawa M.9559 – Telefónica/Prosegur/Prosegur Alarmas España Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2019/C 412/06