Prethodna prijava koncentracije Predmet: M.9559 – Telefónica/Prosegur/Prosegur Alarmas España Predmet primjeren za primjenu pojednostavnjenog postupka (Tekst značajan za EGP) 2019/C 412/06