Písemný dotaz E-011208/11 Sergio Paolo Frances Silvestris (PPE) Komisi. Širokopásmové služby a opatření proti digitální propasti