2014 m. kovo 11 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 906/2014, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 nuostatos dėl valstybės intervencijos išlaidų, klaidų ištaisymas ( OL L 255, 2014 8 28 )