2011 m. spalio 13 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo pripažįstama, kad Lietuvos galvijų duomenų bazė yra tinkamai veikianti (pranešta dokumentu Nr. C(2011) 7164)