Věc C-165/19 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 22. února 2019 společností Slovak Telekom, a.s. proti rozsudku Tribunálu (devátého rozšířeného senátu) vydanému dne 13. prosince 2018 ve věci T-851/14, Slovak Telekom v. Komise