Staat van ontvangsten en uitgaven van de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) voor het begrotingsjaar 2020