Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 990/2013 ze dne 15. října 2013 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1187/2009, pokud jde o vývoz mléka a mléčných výrobků do Spojených států amerických a Dominikánské republiky