Klausimas raštu E-2270/07 pateikė Hiltrud Breyer (Verts/ALE) Komisijai. Pavojus sveikatai dėl atsparumo vaistui Tamiflu atsiradimo