Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Atstovaujamųjų pilietinės visuomenės organizacijų rėmimo Euromed regione (nuomonė savo iniciatyva)