Tuumaenergiaalase teadus- ja koolitustegevuse seitsmenda raamprogrammi kohane projektikonkurss