Zadeva C-600/18: Sodba Sodišča (osmi senat) z dne 26. septembra 2019 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Madžarska) – UTEP 2006. SRL/Vas Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály, Hatósági, Építésügyi és Oktatási Osztály (Predhodno odločanje – Cestni promet – Člena 91 in 92 PDEU – Uredba (EU) št. 165/2014 – Člen 32(3), člen 33(1) in člen 41(1) – Kršitev pravil o uporabi tahografov – Obveznost držav članic, da določijo učinkovite, odvračilne in nediskriminatorne kazni – Mala in srednje velika podjetja, ki imajo oziroma nimajo sedeža v državi članici – Različna obravnava)