Kawża C-600/18: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tmien Awla) tas-26 ta’ Settembru 2019 (talba għal deċiżjoni preliminari tas-Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság - l-Ungerija) – UTEP 2006. SRL vs Vas Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály, Hatósági, Építésügyi és Oktatási Osztály (Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Trasport bit-triq – Artikoli 91 u 92 TFUE – Regolament (UE) Nru 165/2014 – Artikolu 32(3), Artikolu 33(1) u Artikolu 41(1) – Ksur tar-regoli dwar l-użu tat-takografi – Obbligu għall-Istati Membri li jipprevedu sanzjonijiet effettivi, dissważivi u mhux diskriminatorji – Impriżi żgħar u medji residenti u mhux residenti – Trattament iddifferenzjat)