Lieta C-600/18: Tiesas (astotā palāta) 2019. gada 26. septembra spriedums (Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungārija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – UTEP 2006. SRL/Vas Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály, Hatósági, Építésügyi és Oktatási Osztály (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Pārvadājumi ar autotransportu – LESD 91. un 92. pants – Regula (ES) Nr. 165/2014 – 32. panta 3. punkts, 33. panta 1. punkts un 41. panta 1. punkts – Tahogrāfu lietošanas noteikumu pārkāpums – Dalībvalstu pienākums paredzēt efektīvas, preventīvas un nediskriminējošas sankcijas – Mazie un vidējie uzņēmumi rezidenti un nerezidenti – Atšķirīga attieksme)