Byla C-600/18: 2019 m. rugsėjo 26 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) sprendimas byloje (Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Vengrija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) UTEP 2006. SRL/Vas Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály, Hatósági, Építésügyi és Oktatási Osztály (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Kelių transportas – SESV 91 ir 92 straipsniai – Reglamentas (ES) Nr. 165/2014 – 32 straipsnio 3 dalis, 33 straipsnio 1 dalis ir 41 straipsnio 1 dalis – Taisyklių, susijusių su tachografų naudojimu, pažeidimas – Valstybių narių pareiga numatyti veiksmingas, atgrasančias ir nediskriminacines sankcijas – Mažosios ir vidutinės įmonės rezidentės ir nerezidentės – Skirtingų sąlygų taikymas)