asia C-600/18: Unionin tuomioistuimen tuomio (kahdeksas jaosto) 26.9.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Unkari) – UTEP 2006. SRL v. Vas Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály, Hatósági, Építésügyi és Oktatási Osztály (Ennakkoratkaisupyyntö – Maantiekuljetukset – SEUT 91 ja SEUT 92 artikla – Asetus (EU) N:o 165/2014 – 32 artiklan 3 kohta, 33 artiklan 1 kohta ja 41 artiklan 1 kohta – Ajopiirturin käyttöä koskevien sääntöjen rikkominen – Jäsenvaltioiden velvollisuus säätää tehokkaita, varoittavia ja syrjimättömiä seuraamuksia – Maassa asuvat ja ulkomailla asuvat pienet ja keskisuuret yritykset – Erilainen kohtelu)