Komisijas Īstenošanas Lēmums (ES) 2020/122 (2020. gada 16. janvāris) par Eiropas Savienības un Meksikas Savienoto Valstu nolīguma vēstuļu apmaiņas veidā noslēgšanu par grozījumiem I un II pielikumā Nolīgumam starp Eiropas Kopienu un Meksikas Savienotajām Valstīm par alkoholisko dzērienu apzīmējumu savstarpēju atzīšanu un aizsardzību