Komisijos Įgyvendinimo Sprendimas (ES) 2020/122 2020 m. sausio 16 d. dėl Europos Sąjungos ir Meksikos Jungtinių Valstijų susitarimo pasikeičiant laiškais dėl Europos bendrijos ir Meksikos Jungtinių Valstijų susitarimo dėl spiritinių gėrimų pavadinimų abipusio pripažinimo ir apsaugos I ir II priedų pakeitimo sudarymo