Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2020/122, annettu 16 päivänä tammikuuta 2020, Euroopan yhteisön ja Meksikon yhdysvaltojen välisen nimitysten vastavuoroisesta tunnustamisesta ja suojasta tislattujen alkoholijuomien alalla tehdyn sopimuksen liitteiden I ja II muuttamista koskevan sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona Euroopan unionin ja Meksikon yhdysvaltojen välillä