Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/122, 16. jaanuar 2020, Euroopa Ühenduse ja Mehhiko Ühendriikide vahelise piiritusjookide nimetuste vastastikuse tunnustamise ja kaitse kokkuleppe I ja II lisa muudatusi käsitleva Euroopa Liidu ja Mehhiko Ühendriikide vahelise kirjavahetuse vormis kokkuleppe sõlmimise kohta