Решение за изпълнение (ЕС) 2020/122 на Комисията от 16 януари 2020 година за сключване на Споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Съединените мексикански щати относно изменението на приложения I и II към Споразумението между Европейската общност и Съединените мексикански щати във връзка с взаимното признаване и защитата на наименованията в сектора за спиртни напитки