Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1835 a Comisiei din 30 octombrie 2019 de excludere de la finanțarea de către Uniunea Europeană a anumitor cheltuieli efectuate de statele membre în cadrul Fondului european de garantare agricolă (FEGA) și al Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) [notificată cu numărul C(2019) 7815] (Numai textele în limbile bulgară, cehă, croată, engleză, franceză, germană, greacă, italiană, lituaniană, maghiară, malteză, neerlandeză, portugheză, română, slovacă, spaniolă și suedeză sunt autentice)