Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1835 z dnia 30 października 2019 r. wyłączająca z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 7815) (Jedynie teksty w języku angielskim, bułgarskim, chorwackim, czeskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, maltańskim, niemieckim, niderlandzkim, portugalskim, rumuńskim, słowackim, szwedzkim, węgierskim i włoskim są autentyczne)