Komission Täytäntöönpanopäätös (EU) 2019/1835, annettu 30 päivänä lokakuuta 2019, Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) maksettavien jäsenvaltioiden tiettyjen menojen jättämisestä Euroopan unionin rahoituksen ulkopuolelle (tiedoksiannettu numerolla C(2019) 7815) (Ainoastaan bulgarian-, englannin-, espanjan-, hollannin-, italian-, kreikan-, kroaatin-, liettuan-, maltan-, portugalin-, ranskan-, romanian-, ruotsin-, saksan-, slovakin-, tšekin- ja unkarinkieliset tekstit ovat todistusvoimaiset)