Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1835 af 30. oktober 2019 om udelukkelse fra EU-finansiering af visse udgifter, som medlemsstaterne har afholdt inden for rammerne af Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) (meddelt under nummer C(2019) 7815) (Kun den bulgarske, engelske, franske, græske, italienske, kroatiske, litauiske, maltesiske, nederlandske, portugisiske, rumænske, slovakiske, spanske, svenske, tjekkiske, tyske og ungarske udgave er autentiske)