Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1835 ze dne 30. října 2019, kterým se z financování Evropskou unií vylučují některé výdaje vynaložené členskými státy v rámci Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) a v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) (notified under document C(2019) 7815) (Pouze anglické, bulharské, české, dánské, francouzské, chorvatské, italské, litevské, maďarské, maltské, německé, nizozemské, portugalské, rumunské, řecké, slovenské, španělské a švédské znění je závazné)