Mål T-399/11 RENV: Tribunalens dom av den 15 november 2018 – Banco Santander och Santusa mot kommissionen (Statligt stöd — Bestämmelser om bolagsskatt som tillåter företag med skattemässig hemvist i Spanien att skriva av det finansiella mervärde som uppstått vid indirekta förvärv av aktieinnehav i företag med skattemässig hemvist i utlandet — Beslut i vilket stödet förklaras vara oförenligt med den inre marknaden och enligt vilket stödet ska återkrävas — Begreppet statligt stöd — Selektivitet — Referenssystem — Undantag — Särbehandling — Huruvida särbehandlingen är motiverad — Företag som är mottagare av stödåtgärden — Berättigade förväntningar)