Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9926 — ADI/Maxim) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 76/07