Mål T-836/19: Överklagande ingett den 10 december 2019 – Première Vision mot EUIPO – Vente-Privee.com (PV)